Ordinær generalforsamling

Vorbasse Kro kl. 17:00

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
Tilmelding til Levin senest den 19. januar tlf. 20 92 32 64

Tilbage