Vorbasse Seniorer

Velkommen til Vorbasse Seniorers hjemmeside.

Vorbasse Pensionistforening blev stiftet den 7. juni 1942
Foreningen skiftede navn til Efterløn- og pensionistforening på generalforsamlingen  den 26. februar 2013.
Foreningen skiftede navn til Vorbasse Seniorer den 13. december 2016

Foreningens formål, er nu og lige siden stiftelsen, at varetage medlemmernes interesser over for offentlige og private myndigheder.
At fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved samvær gennem afholdelse af arrangementer af forskellig art (møder, foredrag, underholdning, fester, udflugter og aktiviteter m.m.)

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 55 år eller modtager social pension eller efterløn. 
Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens arbejde.
Passive medlemmer har ikke tale og stemmeret ved foreningens generalforsamling.

Vorbasse Seniorer er medlem af Danske Seniorer og alle medlemmer får tilsendt SeniorBladet, seks gange om året.

Foreningens konto: Sparekassen Kronjylland 6233 0750010857

MobilPay 97226

Til medlemmer af Vorbasse Seniorer.

Corona er her stadig og der er mange tilfælde af smittede personer i Billund Kommune.
Bestyrelsen ser det derfor ikke som en mulighed at afholde arrangementer indtil videre.

Da der har været meget få arrangementer i 2020, vil der ikke blive opkrævet kontingent for 2021 for nuværende medlemmer. Nye medlemmer skal dog stadig betale et indmeldelsesgebyr på 100 kr. for 2021.

Medlemmer som flytter ind på Frihavnen fritages fremover for kontingent - uanset alder. 

Generalforsamling

Vorbasse Seniorer skal efter vedtægterne afholde generalforsamling i januar kvartal. Generalforsamlingen udsættes indtil videre grundet situationen. Mere om generalforsamlingen i UgePosten og på vorbasse.dk

På bestyrelsens vegne

Birgit Pøl Nielsen

formand

 

Kommende arrangementer